Falsksång

 

Ordet "falsk" betyder "ful" i folkmun. Säger man att någon sjunger falskt, menar man att det låter fult. Tonen som sjungs kan vara ren, men tillkämpad och ansträngd.
.
Sång upplevs främst som falsk när vi sjunger omedvetet – tonhöjden är inte nödvändigtvis problemet. Sångare som tidigare sjungit rent kan dra på sig spänningar som gör att de förlorar kontrollen över sin intonation. Andra sjunger ofrivilligt falskt för att de bara känner till ett sätt att styra rösten på: de tar i för mycket och nästan sjunger med våld. Vissa låser till exempel tvångsmässigt underkäken så att toner blir sura och hårda.
.
Är det du som styr instrumentet, eller styr instrumentet över dig? Fergie var ur form när hon sjöng den amerikanska nationalsången inför en NBA-match 2018 (klippet finns på Youtube). Hon har halkat ur sin sunda teknik och sångspänningar styr henne. Lägg märke till hur hon pipande och visslande kippar efter luft: hon är andfådd.
.
Pianister har det lätt. De slår an en tangent, och strängen som klingar är redan stämd. Men sångaren måste stämma sig själv. Kroppen ska förstå vad örat hör, rösten ska härma. Om hörsel och motorik inte samarbetar, väljer rösten toner som den tycker är behagliga – utan minsta hänsyn till hörseln. Det är vid sådana tillfället bandet kan spela i en tonart, medan sångaren sjunger i en annan.
.
Vissa sjunger i ett kroniskt tillstånd av stress. Sång upplevs som farligt och gör sångaren utmattad på sekunder. Tankarna snurrar, rösten är inte konsekvent: den förvandlas och förvrids från stund till stund, som i en hallucination eller skrattspegel. Stressade sångare är mycket självkritiska. De hör ofta utmärkt, men känner inget: en förändring till det bättre upplevs som konstig och fel, medan vanor som gör ont eller forcerar rösten tolereras.
.
Att sjunga utan stress är vägen ut. Ett hotat djur skjuter rygg och fräser. Spänningar är motvärn och försvar. Rösten är spänd för att den är rädd. Recensera den inte, bedöm eller uppfostra den inte. Intressera dig för den.
.
Sjung tillräckligt starkt, så du hör dig själv. Sjung långa toner, så du hinner höra. Sjung a cappella, så inte musik eller annan sång döljer din egen. Göm inte undan din röst!
.
xx Camilla
.

 

 

Lär dig waila

 

Ett wail är en melodisk utsmyckning. Wail susar förbi: de går snabbt. Håller man tummarna och kastar sig ut så skiter det sig. Du måste känna till VILKA toner du avser att sjunga. Chansa inte!

Att waila är tekniskt avancerat, men grundtekniken är enkel. Du kan lära dig.

Välj ett wail - till exempel det första Mariah Carey gör i Vision Of Love från 1990. Om du försöker härma wailet snabbt och i sin helhet på en gång blir du arg. Gör istället så här:

Ta ut tonerna. Mariah sjunger C-Bb-G-F-Eb-F-G-F-Eb-F-Eb-C. Använd appen Amazing Slow Downer om du behöver sänka hastigheten.
Rita gärna wailet - som om du skrev noter, fast utan notstreck.
Dela upp det i flera kapitel om det är långt. Mariahs kan vi dela in i tre: C-Bb-G-F-Eb, F-G-F-Eb, F-Eb-C.
Välj en övningsvokal, t ex Á som i ordet "katt" eller I som i ordet "is".

Sjung kapitel 1 på vokalen du valt. En ton i taget, långsamt. Lyssna noga. Skippa ingen ton. Var uppmärksam på relationen mellan tonerna: avståndet från en ton till nästa. Upprepa sakta kapitel 1, om och om igen i minst 5 minuter.

Sjung sedan kapitel 1 tre gånger långsamt och en gång snabbt. Upprepa om och om igen.

Öva kapitel 2 på samma sätt som ovan, och därefter kapitel 3.

Sjung sakta alla tre kapitel i följd. Andas mellan varje kapitel.
Sjung alla tre kapitel i följd, snabbare än tanken. Andas mellan varje kapitel.
Föreställ dig varje kapitel som ett pärlhalsband. Dra fingret längsmed halsbandet, låt varje enskild pärla framstå tydligt.
Växla mellan snabb och långsam sång på detta sätt, om och om igen.

Sätt ihop alla tre kapitel och sjung dem långsamt i ett andetag.
Sätt ihop alla tre kapitel och sjung dem snabbt i ett andetag.
Föreställ dig wailet som en flödande ström med krusningar på ytan.

Jag garanterar att du får resultat när du följer instruktionerna ovan - OM du lägger ned tid och behåller tålamodet.

Känns det som att något saknas? Finslipa i så fall tekniken genom att accentuera varje ton:

Sjung en rak ton på din övningsvokal.
Bestäm dig sedan för att hacka upp tonen, som om du skrattade: aaaaaaa-hahahahahahahaha.
Varje "ha" är ett litet hack - det är stämbanden som krusar sig. Se till att hålla tonen stadig när du hackar upp den.
Sjung sakta kapitel 1 i wailet. Skapa ett litet hack på varje ton: ha-ha-ha-ha-ha.
Träna på att göra hacken så subtila och omärkliga som möjligt: a-a-a-a-a.
Hacken gör varje enskild ton distinkt. Dessa pulseringar är kärnan i ett wail.

Ju mer du övar, desto skickligare blir du!

xx Camilla

 

 

Musik EXPOSED!

 

Chockerande nog består musik av toner. Vi sjunger inte en låt, utan en ton i taget. Många har inte tänkt på det.

En melodi är inte en flod. En promenad blir till ett steg i taget. En melodi blir till av enstaka toner som länkar i en kedja.

Tänk dig toner som trappsteg. Trappan löper både uppåt och nedåt. Att sjunga en melodi är att kliva från ett trappsteg till ett annat. Toner är plattformar eller våningsplan. "Precis som i ett dataspel!" som någon en gång påpekade.

En del sångare byter spontant tonart när de sjunger utan musikaliskt komp. Då är risken att låtens toner blir på tok för höga eller låga. Man utgår helt enkelt från en slumpmässig punkt i rösten, utan att veta om man kan röra sig dit melodin kräver.

Varje instrument når ett begränsat antal toner. Du är ett instrument. Din röst går (minst) att dela in i den låga, mellersta samt höga delen.

Varje del omfattar en oktav. En oktav består av åtta toner, där den första och sista klingar som samma ton, med varsin klangfärg.

På ett piano kan man se sitt sångregister. Hitta det C som ligger ungefär i mitten (nära nyckelhålet, om pianot har ett sådant).

Den låga delen av mansrösten börjar på C i stora oktaven (två oktaver ned från nyckelhåls-C). Den mellersta delen börjar på C i lilla oktaven (ovanför den stora), och höga delen på C i ettstrukna oktaven (ovanför den lilla).

Den låga delen av kvinnorösten börjar på C i lilla oktaven (en oktav ned från nyckelhåls-C). Den mellersta delen börjar på C i ettstrukna oktaven (alltså nyckelhåls-C), och höga delen på C i tvåstrukna oktaven (ovanför ettstrukna).

Att känna till var röstens delar börjar och slutar samt hur ens egen komfortzon ser ut är av lika stor vikt som att kunna sin egen klädstorlek.

Gör så här:

Hitta ett piano. Sjung en låg men bekväm ton på vokalen Á (som i "katt").
Hitta tonen på pianot.
Klättra en halvton ned (nästa tangent till vänster) och sjung den.
Fortsätt ned en halvton i taget. Var tar rösten stopp?

Sjung nu en hög men bekväm ton på vokalen I (som i "is"). Hitta tonen på pianot.
Klättra en halvton upp (nästa tangent till höger) och sjung den.
Fortsätt upp en halvton i taget. Var spricker rösten?

Efter spricket fortsätter du uppåt i falsett. Var tar rösten stopp?

Nu har du hittat taket, golvet och skarven! Många sångare frågar var deras röst ligger. Få svaret genom att kolla om du trivs bäst med att sjunga i den låga samt mellersta delen, eller i den mellersta samt höga delen av rösten. Prova!

Att waila behöver inte vara så krångligt. Wail består också av enstaka toner. Nästa gång ska jag lära dig att waila.

xx Camilla

 

 

Välbehag och obehag

 

Egentligen är det dumt att se sångspänningar som något otjänligt. De tillhör kroppens mekanik och fyller en funktion. Det går inte att slå fast att man sjunger utan spänningar ens när det är så det känns. Spänningar bidrar hela tiden till att skapa jämvikt i kroppen. Muskler och bindväv spänns och slappnar av, beroende på situation.

Ordet “spänningar” tillgrips av sångare när de i all hast vill beskriva att det inte känns kul att sjunga. Låt oss därför avhandla vad det egentligen rör sig om: obehag.

Ibland låter rösten precis som det var tänkt med hjälp av spänningar. Men hittills har jag inte träffat någon sångare som känner sig hjälpt av obehag. Det finns två sorters obehag. Det påtagliga är oönskat och stör oss. Det dolda märker vi inte av.

Ordet “svalgspänningar” beskriver en påtaglig känsla av att sjunga med halsen, att rösten fastnat. Ibland kommer den när man sjungit en längre stund och “gjort något”. Gjort vad? Styrt rösten bortom bekvämlighetens gräns och ut i diket. Detta är dolt obehag: omedvetenhet om vad som egentligen känns bekvämt.

Jag jobbar med jämförelser. När man jämför två sätt att sjunga en ton, kan man skilja det behagliga från det mindre behagliga.

Sätt en hand på naveln.
Sjung en fras och låt samtidigt magen kvickt dras in mot ryggraden.
Sjung frasen igen: spänn samtidigt magen och håll den stilla.
Är det någon skillnad?

Jämförelser ger en djup förståelse för vad du gör och varför. Obehag du vanligtvis missar blir synligt. Välbehag och obehag utgör tillsammans en kompass. Den leder dig till uppoffringens vägskäl. Ska du spänna magen som vanligt, eller jobba med att låta den röra sig?

Uppoffringen fungerar bara om du verkligen vill göra den. Man måste vara uppriktig. Du kommer att tolerera, försvara eller ignorera dåliga röstvanor som du innerst inne gillar.

Jag skrev tidigare att alla sorters svalgspänningar går att råda bot på genom att andas ut ordentligt. Det beror på utandningens uppriktighet. Att sucka är uppriktigt: man förställer sig inte utan släpper taget. Att ge sig hän på samma sätt när man sjunger en ton är svårt. Detta kräver mer omsorg och koncentration än du är van att ge, vilket innebär att du står på en tröskel. Men om du lyckas, blir mycket synligt som legat dolt.

xx Camilla

 

 

Låt tonen gå sönder

 

Om sångspänningar är problemet, varför slappnar vi inte bara av?
Därför att dolda prioriteringar hindrar oss.

De flesta sångare prioriterar så här:
I första hand ska tonen låta bra.
I andra hand ska tonen kännas bra.

Vi offrar en känsla av välbehag i halsen mot en snygg ton – medvetet eller omedvetet. Ordningen är dold för oss, och uppdagas inte förrän vi studerar hur vi bär oss åt under sång.

”Nu kändes det väldigt bra i kroppen. I halsen kändes det öppet, men jag hör att tonen blir liksom lite rispig och då tänker jag att det är fult, och att det är fel.” Så beskrev en sångpedagogstudent fenomenet under arbetet med sin avhandling om sång och prestation.

Det finns ingen anledning att slappna av om prio ett är att tonen ska låta bra. Sångspänningar hjälper nämligen vissa toner att låta snyggt (och saboterar andra). Att prestera med hjälp av sångspänningar är enkelt. Det svåra är att slappna av: då försvinner ju möjligheten att prestera.

Avspänning innebär att sluta anstränga sig och istället släppa kontrollen och ge efter varpå toner plötsligt kan börja fladdra, raspa, spricka eller svaja. Sångare brukar reagera med att vilja backa och lägga ned. Men ostadigheten i tonen är tecknet på att spänningar är på väg att släppa.

Ansträng dig därför ännu mindre och beställ tårta när tonen faller sönder.  Sångspänningar maskerar verkligheten. De kan ”hålla ihop” toner som egentligen är trasiga. Släpp taget, så ser du hur det är fatt med dem.

Du kommer nå en punkt där du inte kan anstränga dig mindre. Tonerna där är okrossbara, eftersom du vägrat att bjuda in några sångspänningar.

Byt plats på prioriteringarna:
I första hand ska tonen kännas bra.
I andra hand ska tonen låta bra.

Sök efter en läkande, flödande, öppen känsla i halsen.

Den sångare vars ton aldrig kan krossas, saknar också förmågan att bli nervös.

xx Camilla

 

 

Sångspänningar du kan strunta i

 

Idag listar jag fyra sångspänningar du inte behöver bry dig om.

1. Hållning
2. Axlar
3. Käke
4. Tunga

Du kan strunta i käk- och tungmassage, att rulla axlar och huvud eller att korrigera hållningen.

Käkmassage eller axelrull förutsätter att spänningar släpper om man trycker eller tänjer på muskler som överarbetar. Hållningskorrigering förutsätter att spänningar släpper om man flyttar på förskjutna segment av kroppen.

Massagens eller korrigeringens effekter är dock kortlivade. Redan nästa dag kan man märka att de börjat gå tillbaka. (Har du förresten tänkt på hur tråkigt det är att rulla huvudet från sida till sida?)

Viktig information: det är inget fel på din kropp. Alla kroppar är konstruerade likadant (en hals, en mun, två stämband, två lungor osv). Hur du använder din är högst personligt – se på ditt alldeles egna sätt att hålla en penna. Du lärde dig skriva med den fattningen och det funkar. Alla har en röst. Den funkar.

Förutsätt inte att du är överlupen av spänningar. Deklarera inte att du har problem redan innan du börjar sjunga genom att till exempel rulla axlarna. Det blir ett spänningsletande som gör att du tänker: alltid lika spänd! Hur ska det gå för mig?

Var istället mjuk i sinnet. Ta inte ut något misslyckande i förskott. Bestäm dig för att öppna munnen och se vad som händer.

Allt är som det ska. Det finns ingen spänning förrän du sprungit rakt in i den.

På något vis funkar livet med dina personliga varianter av att gå, stå, sitta, andas, prata och sjunga. Orsakerna till exakt hur och varför du gör som du gör är intrikata och oskiljbara från din själ och personlighet. En massage, ett axelrull eller en hållningskorrigering gör ett ingripande i denna komplexa helhet. Sannolikheten att detta leder till någon permanent förändring är liten.

Betyder det att man inte kan förbättra sin sång? Nej!

Det betyder att man kan jobba långsiktigt eller kortsiktigt. Föredrar du att slita med att behålla en uppnådd förbättring, eller att förbättras för gott?

Nästa gång ska vi prata om varför man bör bli glad när en ton går sönder.

Bye!

xx Camilla

 

 

Att sjunga med halsen

 

Vad är det att ”sjunga med halsen”?

I korthet att sjunga och svälja samtidigt.

Kroppen kan trigga en tiondels sväljning samtidigt som du sjunger. Orsakerna är flera: nervositet, osäkerhet, prestationsångest, överspända andningsmuskler eller någon överdriven rörelse i svalget som liknar en sväljning.

Sväljningen stänger hela luftstrupen. Halsens konstriktormuskler utför vågliknande sammandragningar samtidigt som stämbanden sluts, struphuvudet höjer sig och gluggen mellan näsa och mun stängs. Dessutom orsakas andningsuppehåll. Det går inte att andas och svälja samtidigt.

Det är möjligt att sjunga till 90% och svälja till 10% - samtidigt. Detta är en svalgspänning.

Hur låter det? Som att rösten är beslöjad, alltför hård och forcerad, som att den tynar bort eller skarvar ofrivilligt.

Hur känns det? Som att stämbanden kläms ihop, strupen är torr, något trycker och pressar eller som att man har något i halsen. Värre spänningar kliar eller kittlar. De värsta gör att vi hostar eller får ont: känslan påminner om skrapsår. Spänningar kan dröja sig kvar i timmar som rösttrötthet eller heshet.

Matthet, träningsvärk, orkeslöshet, brist på intresse eller att känna sig disträ eller stirrig är tecken på att vi drivit kroppen för långt. Det sker när vi tar i för mycket – typ som att lyfta en tom plastpåse som om den vägde 35 kilo.

Mitt jobb som rösttekniker är att påvisa för dig att plastpåsen egentligen inte väger någonting.

En svalgspänning är en försvarsmekanism. Den fungerar som en krockkudde i en bil. Spänningen talar om att du gått för långt genom att neka åtkomst till en bit av rösten (så du inte gör mer skada).

Jag skrev nyss att orsakerna till svalgspänningar är flera, men när det kommer till kritan finns bara två. Orsak 1: du andas inte ut. Orsak 2: du är rädd.

Orsak 2 är i själva verket orsak 1. Att vara rädd innebär nämligen att sluta andas. Och kom ihåg: en svalgspänning - det vill säga en sväljning - orsakar en tiondels andningsuppehåll.

Alla sorters svalgspänningar kan vi råda bot på genom att andas ut ordentligt, men det återkommer vi till senare. Nästa gång ska jag prata om spänningar du inte behöver bry dig om, och berätta om sångövningar du glatt kan strunta i.

Hur gör du för att spänna av?

xx Camilla

 

 

Varför spänner vi oss?

 

Den främsta anledningen till varför man söker upp en sångpedagog kan sammanfattas med orden: ”Jag tror jag spänner mig.”

Sångpänningar manifesterar sig på följande hot spots:

1. Magen
2. Underkäken
3. Luftstrupen
4. Revbenen

Så här får du syn på dem:

1. Sätter man en hand ovanför eller under naveln, kan man känna de yttre magmusklerna. Sångspänningar visar sig genom att musklerna blir spända och hårda vid sång. Området under handen står antingen stilla, pressas utåt, eller rör sig mycket långsamt alternativt explosivt inåt.

2. Ställer man sig framför en spegel och sjunger en ton (t ex på vokalen Á som i ”katt”) kan man se underkäkens rörelse. Sångspänningar visar sig genom att underkäken är relativt stilla vid sång, och inte rör sig nämnvärt inåt-bakåt.

3. Sjunger man toner som känns ”för höga” eller ”för låga” uppstår en klämd känsla i svalget. Det beror på att vi omedvetet är på väg att svälja. Då snörper muskler i luftstrupen ihop svalget och hindrar tonen.

4. Sätter man händerna kring de nedersta revbenen, känner man att de expanderar på inandning och faller ihop på utandning i takt med att lungorna fylls och töms på luft. Sångspänningar visar sig genom att revbenen står stilla eller rör sig mycket långsamt inåt vid sång.

Det finns sångare som vet var de spänner sig, och sångare som inte har en aning (men upplever diffusa känslor av att vara inlåsta). Kolla gärna hur det står till på de fyra platserna ovan.

Varför spänner vi oss? Det verkar ju onödigt. Sångspänningar har dock kortsiktiga fördelar:

1. De flesta har hört att man ska sjunga med magen eller spänna magen. Man spänner sig där i hopp om att göra rätt. Det känns tryggt att ”använda stödet”.

2. Att öppna munnen mer gör att vokaler låter annorlunda. De flesta tänker sig att sång ska låta som tal. Det känns tryggt att använda ”korrekt uttal”.

3. De flesta har respekt för ”svåra” toner. Respekten yttrar sig som rädsla, tvekan och motvilja. Kroppen garderar sig precis som när man åker berg- och dalbana: inför tvära kast och dyk kramar vi om handtagen och krymper ihop. Detta manifesterar sig under sång som en halv sväljning. Det känns tryggt att gardera sig när en ton verkar svår.

4. Några har hört att man ska hålla revbenen utspända vid sång, och då känns det tryggt att ”använda stödet rätt”. De flesta vet inte om att spänningar kring revbenen låser hela andningsmuskulaturen. Därför har man inte kommit på tanken att sätta händerna där.

Dessa är uppenbara, ytliga skäl. Man kan lätt få syn på dem genom att prata en stund eller jämföra några sångövningar.

Inom kort ska jag berätta om de djupare anledningarna till varför vi spänner oss. Men nästa gång ska vi prata om vad svalgspänningar egentligen är.

xx Camilla

 

 

Det största sångmisstaget

 

Har du någon gång känt dig missbelåten när du sjunger? Som om något vore fel, utan att du kan sätta fingret på det?

Det största misstaget sångare begår är att sjunga på autopilot. Rösten gör alltid sitt bästa för att genomföra det du ber om. Men den kan bara arbeta med de förutsättningar du ger den.

De flesta övar genom att sjunga låtar. Om autopiloten är på susar sångaren förbi bråkiga fraser eller sin allmänna känsla av missnöje utan att stanna upp och ta en titt under motorhuven.

Om du vill göra något radikalt som löser alla sorters problem och ger dig insikter du annars aldrig skulle ha fått: sjung en stavelse i taget.

Jag menar det. Såhär:

let
(andas in)
me
(andas in)
en
(andas in)
ter
(andas in)
tain
(andas in)
you

Klarar du en hel låt? Det här är en uppmärksamhetsövning. Främsta syftet är att separera inandning och utandning, så att du inte råkar hålla tillbaka luften när du ska andas ut och sjunga eller spänna dig när du ska andas in och slappna av. Men du kommer också lägga märke till allt annat som försiggår innan, under, efter och mellan varje stavelse. Du kommer klart och tydligt få syn på varför en ton är svår och en annan lätt.

Rösten kommer också att börja rätta till små detaljer av sig själv. Varför? Därför att rösten bara kan arbeta med de förutsättningar du ger den – och nu har du ordnat omständigheter som gör att den kan tänka och lösa problem.

Så. Det är inte självdisciplin, envishet eller någon piffig uppvärmning det hänger på. Var helt enkelt inte disträ.

xx Camilla

 

 

Teskedar

 

Har du tänkt öva sång hemma?

Det är vanligt att ta sig an nya vanor med höga ambitioner och självdisciplin som credo, med sikte på största möjliga resultat på kortast möjliga tid. När man kommit en bit på väg och utmattad blir tvungen att ge efter för frestelsen att vila lite, faller planerna. Snart har livet återgått till hur det var förut.

Det finns ett bättre sätt. Servera sång till dig själv teskedsvis. Ta små steg. Tänk små tankar. Välj att göra saker du inte kan misslyckas med. Se dig om efter detaljer att förbättra. Till slut står du vid mållinjen utan att ha gjort någon medveten ansträngning.

Motivation är inget som ska manas fram: om något är meningsfullt så blir du naturligt motiverad. Gör det du ska på ett sätt du gillar.

Undviker du att sjunga? Ställ små frågor:
- Hur kan du se till att du trivs? (Kan du strunta i alla tråkiga övningar, äta lakrits medan du sjunger…?)
- Hur kan du få sångstunden överstökad så snabbt som möjligt?
- Om allt vore tillåtet, hur skulle du öva?
- Vilka låtar vore kul att sjunga?

Prova att vistas i din sånghörna i 60 sekunder varje dag. Se om det väcker en aptit efter mer.

Praktisk sångträning kan bestå av vad som helst – bara du sätter igång. Gör något litet:
- Sätt en timer på 5-15 minuter och sjung tills den ringer.
- Lär dig den första frasen i en låt. Sjung denna första fras och lär dig den andra frasen dagen därpå. Sjung den första samt andra frasen och lär dig den tredje dagen därpå – och så vidare.
- Studera en svår ton i 1 minut.
- Lista saker som gör dig sångmässigt frustrerad. Studera en av dessa i 1 minut.
- Studera inandning och utandning i 1 minut.
- Gör något sångrelaterat i 1 minut. 🙂

Sångträning är lätt: inga speciella omständigheter krävs, inget särskilt humör eller något annat. Testa att sjunga när du är uttråkad eller oinspirerad. Servera dig själv utmaningar teskedsvis. Sök efter ögonblick av fröjd och förtjusning. Lös små problem. Samla små framgångar, en i taget – lugnt och metodiskt. Det ena ger det andra.

På Instagram har jag skapat en guide till hur du sjunger hemma! Titta på avsnitten här:
Guide för hemmasångare >>

Ta små steg, få stora resultat.

xx Camilla