Sjunga ut

 

”Jag vill sjunga ut”, säger många sångare.

Det kan innebära att man vill känna sig fri när man sjunger. Det kan också innebära att man slår i en vägg när man ökar volymen – det tar stopp.

Innan jag berättar hur du befriar ljudet eller tar bort väggen ska vi definiera ”röststyrka”.

Det kan betyda att sjunga på stark volym. Då handlar det om decibel. Det kan betyda att sjunga med intensitet. Det kan du göra på vilken volym som helst, strunt i decibel. Det kan betyda att sjunga med en öppen klang. Det går också bra på valfri volym.

Volym = decibel.
Intensitet = laddning eller energi.
Öppen klang = röstens karaktär.

Är du med?

Vi börjar med att prata om röstens karaktär. Den kan vara öppen eller stängd.

Inom CVT (Complete Vocal Technique) finns termerna highway och byway.

Highway är en motorväg. Att dra upp och ned volymen är enkelt, soundet är brett och öppet. Byway är en sidoväg. Man kan slå i ”golv” eller ”tak” när man ökar eller minskar volymen, soundet är återhållet och komprimerat. Att sjunga i byway kostar lite mer. Highway ger en öppen röstkaraktär, byway en stängd.

Vi lägger intensitet åt sidan, för det vill jag prata om en annan gång.

Volymen går att öka antingen genom att lägga i en högre växel och sjunga med hårdare klang, eller genom att twanga mer. Det tänker jag också prata om en annan gång.

Sångare fastnar ofta i byway när de vill sjunga ut. De undrar:

”Kanske ska man träna upp lungorna, så man får mer styrka? Eller är det magen man ska träna?”

Nä. Byt vokal.

Snabbguide:
Sjunger du vokalen Å som i ordet ”vår”? Sjung istället OH som i engelskans ”go”.
Sjunger du vokalen O som i ordet ”sol”? Byt ut mot OH som i engelskans ”go”.
UH som i ”hungry” eller ”ung”: Byt ut mot OH som i ”go” eller Á som i ”katt”.
ANG som i franskans ”un”: Byt ut mot Á som i "katt" eller Ä som i ”ärlig”.
E som i ”ser”: Byt ut mot EH som i engelskans ”stay” eller Á som i ”katt”.

(Ja, jag vet att din text blir konstig. Du tränar sångteknik. Det är meningen.)

Vokalerna du byter från är stängda. De drar rösten åt ett återhållet och komprimerat håll där det finns väggar och tak.
Vokalerna du byter till är öppna. De drar rösten åt ett brett och öppet håll utan väggar och tak.

Nu bör du inte ha några problem att öka volymen, befria toner eller sjunga ut.

Varför fungerar det här?

Vokaler formar svalget. Svalgformen skapar övertoner, och dem hör vi som ett stängt eller öppet sound. Ju fler övertoner vi träffar, desto rikare och fylligare blir rösten och desto lättare känns det att sjunga. Det kallas för centrum. Du vet att du är i centrum när du bara vill ta en ton igen och igen.

Nationalencyklopedin definierar en sluten vokal såhär:
”Vokal som uttalas med liten käkvinkel och trång luftpassage.”
NE definierar en öppen vokal sålunda:
”Vokal som uttalas med stor käkvinkel och vid luftpassage.”

Det är ganska bra. Jag gillar det. Många sångare beskriver att det känns just så när de växlar mellan stängt och öppet sound.

En stängd vokal kan såklart vara centrerad. Men den kommer alltid kosta lite mer. Av akustiska och fysiologiska skäl finns det lite väggar och tak där.

Vill du sjunga ut? Här kommer en ännu snabbare guide:
 Sjung EH som i engelskans ”stay”
 Sjung OH som i engelskans ”go”
 Sjung Ö som i ”snö”
 Sjung Ä som i ”ärlig”
 Sjung Á som i ”katt”

Tänk på att det kan finnas psykologiska orsaker till att inte sjunga ut. Kanske tänker du att grannarna hör, eller att du skriker, fast din volym bara landar på 4 av 10. Det är ok. Du får låta starkt.

Hitta en volym som känns bekväm för dig. Lyssna efter vad som berör dig.

När det känns bra, är det bra.

xx Camilla