Musik EXPOSED!

 

Chockerande nog består musik av toner. Vi sjunger inte en låt, utan en ton i taget. Många har inte tänkt på det.

En melodi är inte en flod. En promenad blir till ett steg i taget. En melodi blir till av enstaka toner som länkar i en kedja.

Tänk dig toner som trappsteg. Trappan löper både uppåt och nedåt. Att sjunga en melodi är att kliva från ett trappsteg till ett annat. Toner är plattformar eller våningsplan. "Precis som i ett dataspel!" som någon en gång påpekade.

En del sångare byter spontant tonart när de sjunger utan musikaliskt komp. Då är risken att låtens toner blir på tok för höga eller låga. Man utgår helt enkelt från en slumpmässig punkt i rösten, utan att veta om man kan röra sig dit melodin kräver.

Varje instrument når ett begränsat antal toner. Du är ett instrument. Din röst går (minst) att dela in i den låga, mellersta samt höga delen.

Varje del omfattar en oktav. En oktav består av åtta toner, där den första och sista klingar som samma ton, med varsin klangfärg.

På ett piano kan man se sitt sångregister. Hitta det C som ligger ungefär i mitten (nära nyckelhålet, om pianot har ett sådant).

Den låga delen av mansrösten börjar på C i stora oktaven (två oktaver ned från nyckelhåls-C). Den mellersta delen börjar på C i lilla oktaven (ovanför den stora), och höga delen på C i ettstrukna oktaven (ovanför den lilla).

Den låga delen av kvinnorösten börjar på C i lilla oktaven (en oktav ned från nyckelhåls-C). Den mellersta delen börjar på C i ettstrukna oktaven (alltså nyckelhåls-C), och höga delen på C i tvåstrukna oktaven (ovanför ettstrukna).

Att känna till var röstens delar börjar och slutar samt hur ens egen komfortzon ser ut är av lika stor vikt som att kunna sin egen klädstorlek.

Gör så här:

Hitta ett piano. Sjung en låg men bekväm ton på vokalen Á (som i "katt").
Hitta tonen på pianot.
Klättra en halvton ned (nästa tangent till vänster) och sjung den.
Fortsätt ned en halvton i taget. Var tar rösten stopp?

Sjung nu en hög men bekväm ton på vokalen I (som i "is"). Hitta tonen på pianot.
Klättra en halvton upp (nästa tangent till höger) och sjung den.
Fortsätt upp en halvton i taget. Var spricker rösten?

Efter spricket fortsätter du uppåt i falsett. Var tar rösten stopp?

Nu har du hittat taket, golvet och skarven! Många sångare frågar var deras röst ligger. Få svaret genom att kolla om du trivs bäst med att sjunga i den låga samt mellersta delen, eller i den mellersta samt höga delen av rösten. Prova!

Att waila behöver inte vara så krångligt. Wail består också av enstaka toner. Nästa gång ska jag lära dig att waila.

xx Camilla