Falsksång

 

Ordet "falsk" betyder "ful" i folkmun. Säger man att någon sjunger falskt, menar man att det låter fult. Tonen som sjungs kan vara ren, men tillkämpad och ansträngd.
.
Sång upplevs främst som falsk när vi sjunger omedvetet – tonhöjden är inte nödvändigtvis problemet. Sångare som tidigare sjungit rent kan dra på sig spänningar som gör att de förlorar kontrollen över sin intonation. Andra sjunger ofrivilligt falskt för att de bara känner till ett sätt att styra rösten på: de tar i för mycket och nästan sjunger med våld. Vissa låser till exempel tvångsmässigt underkäken så att toner blir sura och hårda.
.
Är det du som styr instrumentet, eller styr instrumentet över dig? Fergie var ur form när hon sjöng den amerikanska nationalsången inför en NBA-match 2018 (klippet finns på Youtube). Hon har halkat ur sin sunda teknik och sångspänningar styr henne. Lägg märke till hur hon pipande och visslande kippar efter luft: hon är andfådd.
.
Pianister har det lätt. De slår an en tangent, och strängen som klingar är redan stämd. Men sångaren måste stämma sig själv. Kroppen ska förstå vad örat hör, rösten ska härma. Om hörsel och motorik inte samarbetar, väljer rösten toner som den tycker är behagliga – utan minsta hänsyn till hörseln. Det är vid sådana tillfället bandet kan spela i en tonart, medan sångaren sjunger i en annan.
.
Vissa sjunger i ett kroniskt tillstånd av stress. Sång upplevs som farligt och gör sångaren utmattad på sekunder. Tankarna snurrar, rösten är inte konsekvent: den förvandlas och förvrids från stund till stund, som i en hallucination eller skrattspegel. Stressade sångare är mycket självkritiska. De hör ofta utmärkt, men känner inget: en förändring till det bättre upplevs som konstig och fel, medan vanor som gör ont eller forcerar rösten tolereras.
.
Att sjunga utan stress är vägen ut. Ett hotat djur skjuter rygg och fräser. Spänningar är motvärn och försvar. Rösten är spänd för att den är rädd. Recensera den inte, bedöm eller uppfostra den inte. Intressera dig för den.
.
Sjung tillräckligt starkt, så du hör dig själv. Sjung långa toner, så du hinner höra. Sjung a cappella, så inte musik eller annan sång döljer din egen. Göm inte undan din röst!
.
xx Camilla
.