Enkelt, rått, avskalat

 

Många har en bild av att vi stärker stämbanden genom sångträning. Men det är inte dem vi jobbar med.

Vi arbetar med små muskler för att ändra inställningen i svalget.

Exempel:

Lyft mungiporna
Sänk struphuvudet några millimeter
Känn känslan av att gäspa
Dra underkäken några millimeter bakåt
Spänn bakre svalgväggen
Flytta tungspetsen några millimeter
Lägg baktungan mot de övre kindtänderna

La du märke till ordet ”millimeter”?

Röstkontroll handlar om att kunna flytta delarna i svalget. Inte våldsamt och ryckigt, utan dynamiskt och med grace. Lär dig känna skillnad på fem millimeter och två millimeter. Det är precis samma kroppskontroll du använder för att spela fotboll eller diska en tallrik - bara i mindre format.

Stämbanden producerar ljud, och ljudet behöver förstärkning. Svalget är förstärkaren.

Du får fram olika sound genom att möblera svalget på olika sätt. Olika vokaler är olika lätta eller svåra att sjunga av den anledningen. Vokaler är former.

Rösten är plastisk. Du kan träna så att du kan sjunga med flera röster, eller utveckla den du har.

En övning:

Välj en bekväm ton. Sjung vokalen ”EH” (som i ordet ”stay”).

Lägg två fingrar mot struphuvudet och svälj. Struphuvudet rör sig upp och sedan ned.

Höj struphuvudet så att det stannar ovanför fingrarna. Tungan bör koppla på och höja sig - den sitter ihop med struphuvudet, så det är inte konstigt. Se till att limma fast baktungan mot kindtänderna i överkäken. Håll kvar. Kanske känner du början till ett leende - lyft mungiporna och bredda dem. Släpp ned underkäken. Denna position kallas för ett ”bett”.

Sjung EH några gånger till.

Hör du skillnaden?

Släpp bettet. Hitta en djup inandning så att struphuvudet sjunker. Tungan följer med bakåt-nedåt. Släpp mungiporna. Behåll struphuvudet och tungan lågt.

Sjung EH igen.

Nu hör du garanterat skillnaden.

Detta är sångteknik i sin mest råa och renodlade form. Vi tränar in grundpositionerna, och lär känna instrumentet.

Senare kan vi ställa om rösten i sånger antingen för att uttrycka oss bättre, eller för att lösa problem.

Kontrollen är värd sin vikt i guld.

Enkelt. Rått. Avskalat.

Och högkvalitativt.

xx Camilla