Brev till alla andra sångare

 

Hej!

Kanske har du läst föregående brev (Brev till bröstklangssångare och Brev till huvudklangssångare) utan att känna igen dig.

Kanske har du kunskaper inom någon röstmetod som SLS, CVT eller Estill och tycker att termerna ”bröstklang” och ”huvudklang” är något onyanserade.

Min pedagogiska filosofi är att utgå från den verklighet som är uppenbar. Alla sångare har upplevt en stark röst i botten och en tunn på höjden. Kalla dem bröstklang och huvudklang om du vill. Dessa två ord har överlevt tillflödet av nya termer – antagligen för att sångare av alla slag upptäcker dessa två röstlägen oberoende av yttre påverkan stup i kvarten.

Jag har respekt för sådant som tål tidens tand. Särskilt när det visar sig att stämbanden arbetar så som man känner på sig: om stämbandens djupt liggande muskelmassa deltar i att producera ljud uppstår en kompakt, kraftig röst. Om enbart stämbandens yttersta slemhinna producerar ljud uppstår en tunn, mjuk röst.

Graden av muskelaktivitet i stämbanden hörs på hur hårt, metalliskt och komprimerat ljudet är. Ju starkare volym, desto hårdare ljud. Ju svagare volym, desto mjukare ljud.

Jag pratar lika gärna röst med nybörjarsångare som med röstforskare. Alla pekar vi på samma saker, fast med olika ord. Jag är en babelfisk – alltså en universalöversättare (i form av en liten, gul fisk man stoppar i örat…) som läser mellan raderna.

Jag är extremt petig – något jag kanske inte låter påskina med en gång. Verkligheten är mycket komplex. Vi måste se upp, för i en handvändning kan den nämligen bli inkonsekvent och obegriplig och äta upp oss.

Titta på röstens anatomi.
Kategorisera röstens ljud.
Koppla din anatomiska kunskap till örats kännedom om ljuden.
Nu kan du använda vilka ord som helst för att beskriva dina slutsatser.

Hur ser din röstkarta ut? Växlar du mellan flera röster? Vilka regler gäller för dem? Har de några begränsningar?

Sortera noggrant bland termer och erfarenheter, så att just din röst blir lättnavigerad.

xx Camilla

Ps. Nästa gång: Verktyg till bröstklangssångare som vill ha fatt i sin huvudklang!

Pps. Kort guide till vad röstmetoderna ovan går ut på:
SLS: Ansträng dig aldrig.
CVT: Lyssna väldigt noga.
Estill: Ta kontroll över svalgets delar.
Jag skriver under på samtliga råd!