Frågor? Hör av dig!
hej@vokalstudion.se
073 905 09 51

Alla priser är inkl 25% moms.
Undervisningen passar vuxna från 18 år.

 

SÅNGLEKTIONER, SÅNGLEKTIONER ONLINE, PAKET OCH KORTA KURSER
När du genomfört ditt köp i
 onlinekalendern skickas bokningsbekräftelse, praktisk information och kvitto till din mail. Av- och ombokningar görs endast online via kalendern senast 24 timmar innan bokad tid. Uteblivet besök som inte av- eller ombokats förfaller och återbetalas ej. Du får en påminnelse 
per mail innan lektionen.

Du bokar och betalar säkert online med krypterad överföring genom SSL (Secure Socket Layer). Denna webbplats använder också SiteLock för ökat skydd.

SiteLock

Du har ångerrätt inom 14 dagar från dess att du får bokningsbekräftelsen.

När det gäller enskilda sånglektioner behöver du först avboka lektionen och därefter maila hej@vokalstudion.se och meddela att du önskar utnyttja ångerrätten. Observera att ingen återbetalning sker automatiskt. Lektionen har du tillgodo och kan boka om inom 30 dagar från den dag då avbokningen skedde, eller få återbetald enligt ångerrätt inom 14 dagar från den dag då avbokningen skedde. Därefter förfaller möjligheten att boka om eller ångra köpet. En avbokning räknas i sig inte som ett utnyttjande av ångerrätten - du behöver maila hej@vokalstudion.se för att utnyttja den.

För paket gäller ångerrätten så länge den första lektionen ännu inte ägt rum. Vänligen observera: att undvika att betala för en beställning, och / eller att undvika bokning av beställda lektioner betraktas inte som ett utnyttjande av ångerrätten.

Sångpaket och presentkort är bokningsbara inom 6 månader från köpdatum. Själva bokningen måste ske innan förfallodatum, men lektionerna kan äga rum efter förfallodatum. Du får 1 påminnelse per mail om dina obokade lektioner 1 månad innan förfallodatum.

I undantagsfall finns möjlighet att betala på faktura per mail. Hör av dig på hej@vokalstudion.se.

Vill du att jag reser till dig? Ersättning för restid tillkommer. Kontakta mig här.

Vid all undervisning råder sekretess.

Vill du att jag specialanpassar ett upplägg inför t ex turné, föreställning, inspelning eller annat projekt? Kontakta mig här.

 

SOLIST
SOLIST är ett coachingprogram. Om du är du intresserad av att påbörja det, hör av dig till mig per mail så bokar vi in ett telefonsamtal och pratar mer om SOLIST.

Vi inleder med en första träff på 90 minuter. Därefter sätter jag mig ned och tar fram en plan i flera varianter. Programmet kan komma att sträcka sig över 3-12 månader. Pris och längd varierar beroende på innehåll. Du får en offert av mig som sammanfattar projektplanen och alla praktiska detaljer.

När du valt en programvariant som passar dig, skriver vi under en överenskommelse. Du har ångerrätt inom 14 dagar från underskrift. I detta fall debiteras 795 kr per dittills genomförd träff.

Därefter är det inte möjligt att avbryta SOLIST, med undantag för uppvisning av läkarintyg som gör gällande att programmet inte kan fullföljas. I detta fall debiteras kostnaden för det antal träffar som genomförts samt för träffar som av- eller ombokats senare än 24 timmar innan avtalad tid, till priset för motsvarande program i din offert. Det innebär att debiterad kostnad per träff kan bli högre än planerat, eftersom antalet genomförda träffar blivit lägre än planerat. Utöver detta debiteras en startavgift för programmet om 10% av den totala kostnaden, som lägst 1 600 kr.

Vänligen observera: att undvika betalning och / eller att frånvara från inbokade träffar betraktas inte som ett utnyttjande av ångerrätten.

SOLIST betalas antingen som engångsbelopp eller per månad.

Samtliga träffar bokas in på förhand, med undantag för förbestämda uppehåll. Utöver dem finns möjlighet att boka om 1 träff per månad. Ombokning sker per mail eller SMS till 073 905 09 51 senast 24 timmar innan start. Träffar som inte bokats om en viss månad, kan inte överföras till en annan månad – endast 1 träff per månad kan bokas om. Vid frånvaro, eller förhinder vid förbrukad ombokning, förfaller träffen. Programmet ska fullföljas inom det antal månader som anges i överenskommelsen.

Som rösttekniker ger jag dig ett aktivt stöd på vägen mot det mål du valt, och skräddarsyr arbetet efter din röst och personlighet. Jag förväntar mig att du arbetar på egen hand mellan träffarna, och förbereder dig inför dem. Du är ansvarig för din utveckling.

Vid all undervisning råder sekretess. 

 

VAD VARJE SÅNGARE BÖR VETA
I samband med din ansökan anger du vilket betalningsalternativ du önskar.
Efter att du blivit antagen till utbildningen, betalar du en anmälningsavgift om 1 000:- (på faktura som skickas till din mail) för att reservera din plats. Resterande belopp betalas på faktura per mail i enlighet med betalningsalternativet du valt.

Anmälan är bindande (avtals- och betalningsvillkor gäller) då du fått besked om att du blivit antagen. Ångerrätten för anmälan gäller inom 14 dagar från dess att du blivit antagen.

Avbokning av kursen är möjlig fram till 30 dagar innan kursstart, till en avgift om 20% av kurspriset (anmälningsavgiften återbetalas ej).
Avgift vid avbokning 30 - 10 dagar innan arrangemangsstart är 50% av kurspriset.
Avgift vid avbokning senare än 10 dagar innan arrangemangsstart är 80% av kurspriset.
Avbokning vid uppvisning av läkarintyg är kostnadsfritt (anmälningsavgiften återbetalas ej).

Vänligen observera: att undvika betalning för kursplatsen samt att inte komma på kursen betraktas inte som ett utnyttjande av ångerrätten.

I händelse av förfallen faktura skickas påminnelse. Första påminnelsen är kostnadsfri. Därefter påförs påminnelseavgift. Tredje påminnelsen medför inkassokrav.

Vid all undervisning råder sekretess.

Vill du att jag specialanpassar en workshop inför t ex turné, föreställning, inspelning eller annat projekt? Kontakta mig här.

 

PERSONUPPGIFTSHANTERING OCH DATASKYDD
När du lämnar dina personuppgifter (i samband med t ex anmälan till mailutskick och kampanjer, bokning av privatlektioner, beställning av presentkort och anmälan till utbildning) med mig som mottagare, så äger du fortfarande fullständiga rättigheter över dina uppgifter. Jag kan endast "låna" dina uppgifter, så länge du tillåter.

Innan du delar din information med mig, får du möjlighet att läsa om varför dina personuppgifter sparas, hur de hanteras och vad de kommer att användas till. Du behöver alltid ge ditt godkännande på att du är okej med hanteringen av dina uppgifter.

SEKRETESSPOLICY
För att kunna tillhandahålla och förbättra Vokalstudions tjänster samlar jag in följande information. Uppgifter som du lämnat ifrån dig till mig säljs aldrig till annonsörer eller tredje part. Vid all undervisning råder sekretess. Här kan du läsa om vilka uppgifter som hanteras, varför de samlas in samt vad de används till.

Kundregister. Ditt namn, emailadress, telefonnummer, fysiska adress och personnummer lagras i kundregistret. Detta för att jag ska kunna kommunicera med dig via email - t ex för utskick av Vokalstudions nyhetsbrev och marknadsföring, fakturering, påminnelser om innestående sånglektioner eller kursdatum, osv - samt per telefon t ex om ett mail skulle studsa. Din fysiska adress samt personnummer lagras i det fall en förfallen faktura skulle behöva överlåtas till Inkassogram - de måste då kunna bekräfta din identitet med hjälp av personnummer.
I kundregistret lagras också information om din sångbakgrund och sångvana som du angett i samband med bokning av sånglektion eller anmälan till sångutbildning. Informationen sparas så att jag ska kunna anpassa lektioner och utbildningar efter dina önskemål och behov.

Intressentregister. Jag hanterar inte bara befintliga kunders personuppgifter, utan även uppgifter på personer som visat intresse för mina tjänster via min hemsida – t ex via intresseanmälan, prenumeration på nyhetsbrev eller mailkampanj.

Tredje part. Vokalstudion använder vissa tillförlitliga tredje parter som får åtkomst till din information - till exempel Mailchimp (för mailutskick och marknadsföring), Inkassogram (i händelse av förfallen faktura) och Acuity Scheduling samt Stripe (för bokning i onlinekalendern). Dessa tredje parter får åtkomst till informationen endast för att utföra uppgifter å Vokalstudions vägnar och i enlighet med denna sekretesspolicy.

Bevarande. Information som du delat med mig bevaras så länge som jag behöver för att förse dig med de tjänster du köpt och uppfylla de avtal vi gjort. Om du inte längre är kund hos mig kommer jag att radera informationen 1 år efter avslutad kundrelation.
När du gjort en betalning till mig, så lagras betalningsinformationen i 7 år i enlighet med bokföringslagen.

Om du visat intresse för mina tjänster och samtyckt till att låta mig skicka marknadsföring till dig, har du alltid rätt att dra tillbaka ditt samtycke.
Du kan alltid begära ett registerutdrag för att kontrollera vilken information som finns registrerad om dig i kund- eller intressentregistret.
Det är min skyldighet att rätta uppgifter om dig som är felaktiga, ofullständiga eller missvisade.
Självklart kan du närsomhelst be om att dina uppgifter raderas, om du önskar utnyttja din rätt att bli glömd.
Kontakta hej@vokalstudion.se.

Klagomål gällande hanteringen av uppgifter lämnas till Datainspektionen.

 

FRÅGOR?
Hör av dig!
hej@vokalstudion.se
073 905 09 51